Aparat USG z dofinansowaniem UE

Zakup aparatu USG z dofinansowaniem z Unii Europejskiej – czy to możliwe?

Aparat USG jak każdy inny sprzęt medyczny to duży wydatek. Szczególnie dla mniejszych klinik i placówek medycznych niemałym wyzwaniem jest zakup sprzętu wartego od kilkudziesięciu tysięcy złotych w górę. W takich sytuacjach z pomocą mogą przyjść fundusze zawarte w programach dofinansowania pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Jak z nich skorzystać i czy na aparat USG można uzyskać dotację z Unii Europejskiej? O tym w dzisiejszym artykule.

Programy Unijne dedykowane dla służby zdrowia

 

Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej uzyskaliśmy dostęp do Funduszy Unii Europejskiej, które wspierają zarówno programy społeczne jak i rozwój firm i instytucji. To daje spore możliwości w zakresie wsparcia zakupów m.in. sprzętu medycznego, zarówno dla mniejszych placówek medycznych, czy praktyk prywatnych, jak również szpitali i klinik medycznych działających na dużo większą skalę. W ostatnich latach programy bezpośrednio wspierające branżę medyczną stają się wyodrębnionymi projektami. Ma to na celu ułatwienie instytucjom służby zdrowia identyfikowanie właściwych dla siebie programów, oraz poprawnie składanych wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe, obserwujemy znaczną grupę Klientów, którzy decydują się na wsparcie Unii Europejskiej w związku z planowanych przez siebie zakupem aparatu USG lub innego sprzętu medycznego. Ta forma finansowania jest w szczególności wybierana przez podmioty, które kwalifikują się do aktualnych programów Unijnych i poszukują sprzętu medycznego kwalifikującego się do dofinansowania.

 

Jak zakupić aparat USG ze wsparciem z programów Unii Europejskiej

 

Zanim zdecydujemy się na poszukiwanie właściwego programu unijnego wspierającego rozwój służby zdrowia, należy we właściwy sposób wykonać analizę potrzeb, które będą znajdowały uzasadnienie w późniejszym procesie uzyskiwania dotacji na aparat USG. Oznacza to, że musimy znaleźć ultrasonograf, który będzie w pełni spełniał nasze potrzeby, a jednocześnie jego zakup będzie możliwy do uzasadnienia na etapie rozpatrywania wniosku. Na przykład, gdy reprezentujemy niepubliczną przychodnię medyczną, która potrzebuje ultrasonografu do diagnostyki ogólnej, wybór do wniosku aparatu USG do specjalizacji kardiologicznej, może skutkować odrzuceniem potencjalnego wniosku. Warto więc wziąć pod uwagę powyższy czynnik.

Osobną kwestią jest z pewnością wykonanie instalacji testowej, która utwierdzi nas w przekonaniu w zakresie słuszności wyboru konkretnego modelu aparatu USG. O pozostałych argumentach przemawiających za wykonaniem bezpłatnej instalacji testowej ultrasonografu przeczytacie Państwo w jednym z naszych poprzednich wpisów.

 

Najpopularniejsze programy dofinansowujące zakup aparatu USG ze środków Unii Europejskiej

 

W Polsce, za wsparcie instytucji poszukujących dofinansowania z Unii Europejskiej odpowiada Departament Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia. Ta komórka organizacyjna jest odpowiedzialna za ogłaszanie i zarządzanie programami dofinansowującymi Polską Służbę Zdrowia ze Środków Unii Europejskiej. Przykładem takiego programu, który odbył się w roku 2018 są tak zwane Fundusze Norweskie, które zostały zrealizowane w Polsce w dwóch odrębnych programach – PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno–epidemiologicznych oraz PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, które otrzymały łączne wsparcie w wysokości 76 mln euro.

Poza programami, bezpośrednio odnoszących się do służby zdrowia i klinik medycznych, warto zainteresować się także funduszami strukturalnymi, oraz programami regionalnymi, które w swoich zakresach często posiadają obszary kwalifikujące podmioty medyczne, które poszukują możliwości wzmocnienia swoich możliwości diagnostycznych. Przykładem takiego zewnętrznego programu są programy skierowane na wzmacnianie Innowacyjności, Konkurencyjności i przedsiębiorczości regionalnej lub Inteligentne specjalizacje oraz rozwijanie mocnych stron regionu.

Aby móc w pełni poznać potencjał programów unijnych, które mogą wspomóc w zakresie finansowania zakupu ultrasonografu, należy śledzić oficjalne strony internetowe Funduszy Unijnych oraz oficjalne filary programowe.

 

Jak złożyć wniosek o zakup aparatu USG z programów Unii Europejskiej

 

Podstawową kwestią, którą należy wziąć pod uwagę w momencie wyboru właściwego dla nas unijnego programu, umożliwiającego dofinansowanie sprzętu medycznego, jest decyzja dotycząca sposobu jego złożenia. Możemy wykonać to sami, jednak gdy nie posiadamy w tym dużego doświadczenia, zalecamy skorzystać z wielu obecnych na rynku doradców, wspomagających proces pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Tacy specjaliści, poza wspomożeniem nas w procedowaniu wniosku, będą w stanie doradzić nam w zakresie właściwego programu, oraz ocenić szansę kliniki w otrzymaniu finansowania na zakup aparatu USG.

Po wybraniu tej ścieżki, wspólnie lub z doradcą wypełniamy wniosek o dofinansowanie zakupu ultrasonografu, dołączamy wymagane dokumenty (wycena zakupu aparatu USG jest jednym z nich) i składamy go w instytucji. W zależności od wybranego programu unijnego instytucja przyjmująca wnioski, może być różna dla każdego rodzaju wniosku, więc z pewnością warto wziąć to pod uwagę.

 

Podsumowanie – zakup aparatu USG z dofinansowania z Unii Europejskiej jest jak najbardziej możliwy!

 

Podsumowując, zakup aparatu USG ze środków pochodzących z dofinansowania z Unii Europejskiej jest jedną z coraz bardziej popularnych form finansowania aparatu USG. Szeroki wybór programów Unijnych, z których można skorzystać, decydując się na zakup ultrasonografu przy wsparciu środków pochodzących z Europejskiej Wspólnoty, pozwala wielokrotnie na zakupy ultrasonografów znacznie wyższej klasy, niż pozwalałyby to możliwości szczególnie mniejszych klinik i placówek medycznych.

KOSMED wspólnie z ESAOTE wspiera swoich Klientów w realizacji finansowania zakupu ultrasonografów, przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z wymogami programów przygotowujemy wyceny, które mogą zostać przedstawione jako materiały i dokumentacja, niezbędne do złożenia w celu zainicjowania procesu otrzymania dofinansowania na zakup ultrasonografu. Zapraszamy Państwa do kontaktu i konsultacji w zakresie zakupu aparatu USG ze wsparciem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Znajdź nas

Redakcja KOSMED

KOSMED od 1990 roku to partner polskiej służby zdrowia jako dostawca wysokiej klasy sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej takiego jak aparaty USG i rezonansne magnetyczne firmy ESAOTE oraz aparaty RTG, mammografy firmy Italray a także aparaty MRI, aparaty rentgenowskie, angiografy firmy WDM i wiele innych.
Znajdź nas

Search

+