Najnowszy ultrasonograf rodziny MyLab X

MyLab™X8 Platform

DLA JAKICH PLACÓWEK?

Oddziały szpitalne (zastosowanie w każdej specjalizacji), centra medyczne, podstawowa opieka zdrowotna, prywatne gabinety lekarskie

DLA KOGO?

Dla lekarzy poszukujących ultrasonografu cechującego się najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA

Aparat USG klasy High-End

MyLab™X8

Aparat USG MyLab X8

Esaote właśnie wprowadziło na rynek najnowszy ultrasonograf MyLab™ X8 Platform – wysokowydajną i wszechstronną platformę ultradźwiękową wspierającą szpitale i kliniki, stojące przed dzisiejszymi wyzwaniami – premiera odbyła  się na Europejskim Kongresie Radiologii, ECR 2019

W oparciu o niedawno wprowadzoną platformę technologiczną ULTRA™ profil specjalizacji aparatu USG MyLab™ X8 Platform obejmuje nieograniczone podejście do obrazowania przy pomocy ultrasonografu i wysokiej jakości opieki nad pacjentem.

Aparat USG MyLab™ X8 Platform   najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne i najwyższe zaangażowanie firmy ESAOTE, dające rezultat w postaci niezawodnego oraz łatwego w użyciu narzędzia, wspierającego wszelkie wyzwania diagnostyki obrazowej dzisiejszych czasów.

System ten oferuje bardzo szeroki pakiet funkcji, opcji oraz specjalistycznych trybów, co w połączeniu z szeroką ofertą głowic -również w technologii Single Crystal- powoduje, że MyLab™ X8 Platform  to optymalny wybór dla placówek o wysokim stopniu referencyjności.

Zaawansowane narzędzia oceny hemodynamicznej: XFlow, MicroV, iMotion, easyMode, easyTrace   i HD-CFM, ilościowa ocena sztywności tkanki z QElaXto (Shear Wave)  oraz  Virtual Navigator dla łatwego wykonywania fuzji obrazów w czasie rzeczywistym to tylko kilka z przykładów zaawansowanych technologii Esaote, które zastosowano w  NAJNOWSZEJ PLATFORMIE  MyLab X8 Platform.

Zamów bezpłatną instalację testową

Sprawdź możliwości aparatów MyLab we Własnej klinice

Wybierz idealny termin, aby sprawdzić nasze urządzenie medyczne

Dlaczego warto skorzystać?

Bezpłatna instalacja testowa

 • Możliwość sprawdzenia aparatu we własnej klinice
 • Konsultacja w zakresie preferowanej konfiguracji
 • Szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi aparatu oraz wykorzystania klinicznych możliwości aparatu
 • Stały kontakt ze specjalistą, który jest do Państwa dyspozycji w zakresie zagadnień aplikacyjnych
 • Własne doświadczenie skuteczności i jakości badań

Charakterystyka ogólna

 • 21.5” panoramiczny monitor HD LED
 • Duży ekran dotykowy typu tablet wspomagający pracę z intuicyjnym interfacem
 • Nowy system przetwarzający dane Ultra-View
 • Szybki start systemu – około 45 sekund
 • Niezwykle czułe i szybkie tryby dopplerowskie
 • HI-Freq– technologia wysokiej częstotliwości umożliwiająca obsługę głowic aż do 24MHz
 • Głowice w technologii Single Crystal
 • Szereg kreatywnych rozwiązań
 • Bardzo szeroka oferta głowic i funkcji dodatkowych - prosta rozbudowa
 • Doskonały obraz

GŁOWICE SINGLE CRYSTAL

Głowice Single Cristal pozwalają otrzymać krystalicznie czyste obrazy 2D o najwyższym poziomie szczegółowości oraz braku artefaktów.

TECHNOLOGIA ZeroClick

Technologia umożliwiająca policzenie frakcji wyrzutu przy minimalnej ilości kliknięć. Wystarczy tylko wybrać pomiar z listy, a wartość będzie obliczona już po 4 sekundach!

RÓWNIEŻ DLA KARDIOLOGÓW

Zaawansowane narzędzia kardiologiczne typu XStran i StrassEcho, głowica SingleCristal oraz zeroClick EF czynią ten aparat świetnym echokardiografem

eSTREAMING

Wyświetlaj obraz ze swojego aparatu USG na komputerze lub telefonie w czasie rzeczywistym! Możesz udostępnić obraz aż na 12 urządzeń w tym samym czasie! Wystarczy tylko podłączyć się do tej samej sieci!

Zaawansowane technologie do wszystkich zastosowań klinicznych:

 • CPI technology - W platformie MyLabX8 oprócz obrazowanie trapezoidalnego, obrazowania harmonicznego, obrazowanie harmonicznego z inwersją impulsu zastosowano technologię Combined Pulse Imaging CPI technology - najnowszej generacji obrazowanie harmoniczne służące do poprawy rozdzielczości i kontrastu obrazu oraz usuwające szumy zarówno w polu bliskim jak i dalekim.
 • EasyMode - Jest to unikalna technologia, która optymalizuje obraz ultrasonograficzny poprzez proste działanie na trzech suwakach: Resoution – Penetration, Contrast – Soft, Smooth – Sharp, dynamicznie optymalizując parametry obrazu ultradźwiękowego, jednocześnie działając z 45 parametrami związanymi z rozdzielczością oraz penetracją.
 • EasyTrace - Optymalizacja naczyniowa, która automatycznie koryguje pozycję i kąt bramki Dopplera Kolorowego oraz pozycję bramki próbkującej w stosunku do kierunku naczynia. Działa w trybie B+CD i B+CD+PD
 • eDoppler - Optymalizacja naczyniowa, która automatycznie koryguje pozycję i kąt bramki Dopplera Kolorowego oraz pozycję bramki próbkującej w stosunku do kierunku naczynia. Działa w trybie B+CD i B+CD+PD
 • iMotion to unikalna technologia, która zawsze zapewnia najlepszą jakość obrazu przy najwyższej częstotliwości wyświetlania klatek.
 • HI-Freq technologia wysokiej częstotliwości umożliwiająca obsługę głowic aż do 24MHz – zapewniająca zdecydowanie lepszą rozdzielczość obrazu. Możliwość wyposażenie aparatu we wbudowaną baterię pozwala na pracę bez konieczności podłączania do sieci energetycznej. Niski pobór energii pozwala na wykonanie badań nawet kilku pacjentów na wbudowanym akumulatorze.
 • Shutdown- Standby Funkcja szybkiego startu szybkie przejście ze stanu czuwania do trybu pracy - funkcja szybkiego startu systemu jest szczególnie przydatna w przypadku przerwy w użytkowaniu na czas transportu aparatu między stanowiskami. Start systemu 50 sekund / Tryb stand-by umożliwiający powrót do pracy aparatu w 15 sekund
 • X-FlowTM - Funkcja pozwalająca uzyskiwać bardzo precyzyjne obrazy naczyń. Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach.
 • MicroView to Funkcja służąca do zwiększenia czułości przy obrazowaniu przepływu w małych naczyniach oraz mikroprzepływów
 • TP- ViewTM to Obrazowanie trapezowe oraz regulacja uchylności pola obrazowania w trybie B
 • AutoAdj - Automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz Dopplera
 • eScan Automatyczna ciągła optymalizacja obrazu
 • .X-ViewTM Moduł X-ViewTM processing - moduł zwiększający dokładność, eliminujący szumy i cienie obrazu. Moduł wykorzystuje analizę wielokierunkową sygnału.
 • X-View + Moduł X-ViewTM + processing nowej generacji adaptacyjne przetwarzanie obrazów umożliwiające zmniejszenie szumów i artefaktów w celu poprawy definiowania tkanek i ich granic
 • M-ViewTM Moduł M-ViewTM - pełna sprzętowa analiza sygnału wysyłanego pod różnymi kątami (obrazowanie typu Compound Imaging tzw obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach)
 • Quantification tool specjalistyczne narzędzie do wyznaczenia i analizy ilościowej krzywej perfuzji dla CEUS oraz hemodynamiki
 • Moduł QIMT – analiza Intima Media wykorzystująca w czasie rzeczywistym sygnał wysokiej częstotliwości.
 • Moduł Stress-Echo wieloetapowe z możliwością definiowania nazw i ilości etapów, z możliwością zaimplementowania stress-testu farmakologicznego. Analiza prospektywna i retrospektywna, bardzo rozbudowany raport (również w formie graficznej).
 • Moduł Strain Rate Moduł do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca. XStrain™ jest nową innowacyjną metodą obrazowania stworzoną przez Esaote opracowaną do oceny ilościowej i jakościowej częstotliwości skurczy i rozkurczy mięśnia sercowego..
 • Xstrain 4D Oprogramowanie pozwalające na stworzenie objętościowego modelu lewej komory (LV)
 • Moduł automatycznie wykrywający oraz obliczający wartość przezierności karkowej
 • Automatyczna biometria płodu. Moduł zapewniający precyzyjne, automatyczne ustawienie wskaźników biorących udział w pomiarze. Automatyczna biometria jest dostępna pomiarów HC, BPD, AC, FL.
 • Możliwość obrazowania 3D przy użyciu zwykłej sondy obrazowej i 4D z wykorzystaniem dedykowanej sondy objętościowej.
 • Elastografia ElaXto jest nieinwazyjną metodą wspierania lekarza w ocenie elastyczności tkanek. W momencie zastosowania mechanicznej kompresji lub wibracji różnice w reakcji tkanek są wykrywane i wizualizowane w czasie rzeczywistym za pomocą algorytmów i przetwarzane w postaci różnych ilustracji graficznych
 • Elastografia typu ShearWave - Moduł ten pozwala wykonać analizę elastograficzną badanej tkanki bez konieczności jej mechanicznego odkształcania przy użyciu głowicy.
 • CEUS Imaging - badania z zastosowaniem kontrastów przy użyciu niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego
 • Virtual Nawigator TM - unikatowy system umożliwiający obrazowanie multimodalne, w pełni zintegrowany z Mylab X8 EXP.
 • Wirtualna Biopsja możliwość fuzji obrazów z wykorzystaniem Wirtualnej biopsji- pozwala śledzić procedury biopsji przezskórnej za pomocą dedykowanej igły dostarczanej z czujnikiem, który ścieżkę igły nakłada się obrazu USG w czasie rzeczywistym
 • Moduł do wizualizacja igły - moduł ten pozwala operatorowi określić położenie igły biopsyjnej w trakcie zabiegu.
 • Moduł MyLab Tablet Moduł pozwalający na przeglądanie zarchiwizowanych zdjęć i klipów z badań na aparacie USG za pomocą urządzeń przenośnych typu tablet.
 • Moduł Library – wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie zabiegu wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy (użytkownik wybiera jeden samouczek z pośród samouczków dedykowanych do badań reumatologicznych, naczyniowych, anestezji regionalnej oraz fizjoterapii).

Zobacz obrazy wykonane na aparacie MyLab™X8

Galeria Obrazów Klinicznych

Poznaj głowice, pasujące do ultrasonografu MyLab™X8 Platform

Głowice kompatybilne z MyLab™X8 Platform

 • Głowice liniowe wysokoczęstotliwościowe – do wyboru szeroka gama głowic liniowych z częstotliwością aż do 24MHz, w tym głowica typu „hokej’ do 18 MHz
 • Convex i microconvex , w tym głowica convex z centralnym kanałem biopsyjnym
 • Endovaginalne, rektalna dwupłaszczyznowa z możliwością przystawki biopsyjnej
 • Sektorowe typu „phased array”, przezprzełykowe, Ołówkowe „ślepy Doppler”
 • Głowice specjalistyczne

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ? NAPISZ DO NAS!