aparat usg inflacja 2022

Inflacja w 2022 roku – czy będzie miała wpływ na ceny aparatów USG?

Ostatnio sporo w mediach jest informacji na temat coraz szybciej rosnącej inflacji w Polsce. W związku z tym i rosnącymi stopami procentowymi, powstaje pytanie na temat ryzyka zaburzenia tempa rozwoju gospodarczego w Polsce. Czy wobec tego nadal będzie możliwość atrakcyjnego finansowania ultrasonografów, a stopy procentowe nie będą utrudniać możliwości nabycia aparatu USG? Zapraszamy do lektury!

 

Inflacja w 2022 roku – rosnące stopy procentowe mogą mieć wpływ na zakup aparatów USG w formie leasingu

 

Obecny problem inflacyjny dotyczy niemal wszystkich krajów na świecie. Jednym z narzędzi, które stosują krajowe banki centralne w walce z wysoką inflacją jest podnoszenie bazowych stóp procentowych. Działanie to ma za zadanie schłodzenie gospodarki, a co za tym idzie również wzrost kosztów kapitału – co bezpośrednio przekłada się na oprocentowanie kredytów i koszt obsługi zadłużenia.

Na pewno wielu z naszych czytelników spłaca kredyt. Większość z nas, ze względu na atrakcyjną wysokość raty w momencie zaciągnięcia zadłużenia wybrała opcję zmiennej stopy oprocentowania. Skutkuje to widocznie wyższą ratą do spłaty. W jaki sposób poradzić sobie z decyzją o zakupie aparatu USG w leasingu w tej sytuacji? Biorąc pod uwagę komunikaty prezesa NBP – podjąć ją jak najszybciej biorąc pod uwagę rosnące koszty pieniądza lub odłożyć w bliżej nieokreśloną przyszłość.

 

Finansowanie ultrasonografów – czy banki będą bardziej wnikliwie badać zdolność kredytową i możliwości finansowe klinik?

 

Biorąc pod uwagę powyższe pozostaje zadać pytanie – jak Banki będą odnosiły się do leasingobiorców i kredytobiorców w tej rzeczywistości gospodarczej? Z pewnością wobec rosnących stóp procentowych Banki będą ostrożniej podchodziły do udzielania ryzykownych kredytów, które mogą nie być obsługiwane przez kredytobiorców. Dotyczyć to będzie zarówno podmiotów, które były na granicy zdolności w okresie niskich stóp procentowych, oraz tych które nie mają wiarygodnej historii finansowej.

W przypadku leasingu aparatu USG procedury uzyskania takiego produktu finansowego są prostsze niż w wypadku finansowania kredytem, jednak ze względu na niepewność w zakresie dalszych podwyżek stóp z pewnością warto poważnie się zastanowić nad ubieganiem się o leasing na ultrasonograf z ratą wyliczaną w oparciu o stałą, a nie zmienną stopę procentową.

Czy inflacja może przełożyć się na wzrost cen zakupu aparatów USG?

 

Wielu naszych Klientów pyta o to, czy inflacja i idący za tym wzrost cen przełoży się na finalny koszt zakupu aparatu USG? Odpowiedź na to pytanie jest dużo bardziej skomplikowana niż się powierzchownie wydaje. Jednym ze składników ceny aparatu USG są także koszty osobowe, (wynagrodzenia sprzedawców czy inżynierów, którzy pracują nad technologiami) które rosną niezwykle dynamicznie praktycznie w całej Europie. W związku z powyższym trudno jest przewidzieć w którym momencie te koszty będą istotnie przekładały się na ceny aparatów USG widoczne w cenniku.

Dodatkową kwestią jest wzrost innych kosztów, które również oddziałują na inflację – są to koszty energii. Obecnie, ze względu na mocno niestabilną sytuację w Europie (widmo konfliktu na Ukrainie) możemy założyć, że te ceny surowców mogą przełożyć się na końcowe ceny urządzeń i sprzętu medycznego.

Kryzys na rynku półprzewodników i surowców – czy ma wpływ na dostępność i ceny ultrasonografów?

 

Kolejnym argumentem, który może generować powody do niepokoju są kwestie surowców i półprzewodników. Z jednej strony doświadczamy spekulacyjnego wzrostu cen tych pierwszych, a z drugiej problemów z powrotem do płynności dostaw tych drugich. Oba czynniki powodują, że w wielu branżach dostępność mikroczipów czy innych komponentów jest utrudniona, co dodatkowo przekłada się na ograniczoną ofertę gotowych produktów, lub wręcz ich brak.

Wraz ze stopniowym „przyzwyczajeniem” rynku do regulacji oraz okoliczności wynikającej z pandemii COVID-19 widzimy stopniowy powrót do normalnej dostępności tych komponentów. Niemniej obecna sytuacja daleka jest od tej, która miała miejsce pod koniec 2019 roku – zarówno jeżeli chodzi o dostępność surowców jak i ogólną płynność łańcuchów dostaw na świecie – dotyczy do również branży ultrasonograficznej.

 

Podsumowanie – czy inflacja w 2022 roku zahamuje popyt na zakup aparatów USG?

 

Podsumowując, istotnie inflacja jest ryzykiem dotyczącym kontynuacji dynamicznego wzrostu gospodarczego. Dodatkowo polityka banków centralnych istotnie może spowodować wzrost oprocentowania kredytów i leasingu ultrasonografów. Dodatkowo niejasne przepisy tzw. Polskiego Ładu również powodują obawy co do kolejnych, nieprzewidzianych ryzyk w obszarze podatkowym. Jakie zatem przyjąć rozwiązanie wobec potrzeby zakupu ultrasonografu?

Przede wszystkim rekomendujemy decyzję o zakupie aparatu USG podjąć jak najszybciej. W związku z dynamiką wzrostu cen oraz postępującą inflacją – należy zastosować strategię wyprzedzającą i podjąć taką decyzję relatywnie szybko. Zakup aparatu USG powinien zostać podjęty jak najszybciej – ze względu na powyższe okoliczności w celu ograniczenia podwyższenia kosztów w długim terminie.

Znajdź nas

Redakcja KOSMED

KOSMED od 1990 roku to partner polskiej służby zdrowia jako dostawca wysokiej klasy sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej takiego jak aparaty USG i rezonansne magnetyczne firmy ESAOTE oraz aparaty RTG, mammografy firmy Italray a także aparaty MRI, aparaty rentgenowskie, angiografy firmy WDM i wiele innych.
Znajdź nas

Search

+