Chat with us, powered by LiveChat
aparat usg dla neurologa

Aparat USG dla neurologa

Ultrasonograf dzięki swoim właściwościom, możliwości penetracji ludzkiego ciała w sposób bezinwazyjny, dale ogromne możliwości diagnostyczne w medycynie, a zastosowanie odpowiednich modułów oraz zestawu głowic czyni z niego narzędzie do bardzo wszechstronnej oceny stanu zdrowia pacjentów. Znajduje on swoje zastosowanie nie tylko w ginekologii czy kardiologii ale staje się on coraz częściej niezastąpionym narzędziem w gabinecie neurologicznym.

Zastosowanie aparatu usg w badaniach neurologicznych

Ultrasonografia w przypadku badań neurologicznych jest traktowana jako badanie pomocnicze, które obok MRI, CT czy PET wnosi wiele informacji o stanie zdrowia pacjenta a w porównaniu z innymi badaniami obrazowymi daje informacje w sposób dynamiczny w czasie rzeczywistym. Dzięki bezinwazyjności a w ręku doświadczonego lekarza również szybkości wykonania badania jest nieocenionym źródłem informacji jakie można otrzymać.

Głównym obszarem zastosowania ultrasonografu w badaniu neurologicznym jest sprawdzenie przepływów dogłowowych oraz mózgowych pozwalających określić stan oraz schorzenia naczyń krwionośnych. Konsekwencjami ich niewydolności jest niedoprowadzenie odpowiedniej ilości krwi do mózgu a to z kolei może mieć tragiczne konsekwencje.

Aparat usg jest w stanie wyświetlić stan naczynia, średnicę, grubość jego ścian, przewężenia etc. a dzięki metodom Dopplerowskim, dokładną prędkość przepływu krwi co przekłada się na zwiększenie pewności diagnostycznej oraz umożliwia podjęcie odpowiednich kroków przez lekarza. Głównym kierunkiem działania w przypadku badania ultrasonograficznego w neurologii są przepływy mózgowe oraz dogłowowe.

Doppler transkranialny

Doppler transkranialny (TCD [Transcranial Doppler] ) jest techniką wykorzystującą fale ultrasonograficzne do pomiaru przepływu krwi w naczyniach znajdujących się w czaszce. Fala ultradźwiękowa nie rozchodzi się w tkance kostnej co jest największym problemem i tylko w szczególnych miejscach przyłożeniach głowicy takie obrazowanie jest możliwe (okno kostne).

Do tego badania wykorzystuje się specjalną głowicę do aparatu usg, która dzięki swojej budowie, ułożeniu elementów piezoelektrycznych a także częstotliwościom pracy jest w stanie spełnić pokładane w niej oczekiwania. Ze względu na warunki, inny zakres częstotliwości będzie wykorzystywany do badania dzieci (od 3 MHz do 9 MHz) a inny do nadania dorosłych (od 1 MHz do 5 MHz). Wynika to z innej długości fali jaką możemy otrzymać przy odpowiedniej częstotliwości.

Im niższa częstotliwość tym większa długość fali ultradźwiękowej.

Istotnym parametrem podczas wyboru odpowiedniego urządzenia jest zakres częstotliwości dla Dopplera zarówno Dopplera Kolorowego jak i Dopplera Pulsacyjnego a w niektórych przypadkach Dopplera Ciągłego. Z naszego doświadczenia wynika, że ultrasonograf oferujący możliwość pracy w zakresie od 1 MHz do 16 MHz pasma częstotliwościowego pozwala na wyświetlenie przepływów wewnątrzmózgowych w sposób optymalny.

Ze względu na trudne warunki dotarcia do struktur mózgowych najtańsze ultrasonografy oferowane na naszym rynku mogą nie sprostać pokładanym w nich oczekiwaniom, dlatego warto zainwestować w sprzęt z wyższej półki aby mieć pewność diagnostyczną, i cieszyć się z posiadania dobrego ultrasonografu do badań neurologicznych a nie zastanawiać się nad trafnością diagnozy.

Doppler transkranialny TCD, nazywany jest również w Polsce TCCD [Transcranial Colour Doppler].

Doppler naczyń dogłowowych

Niezwykle istotne jest zbadanie nie tylko naczyń wewnątrzmózgowych ale również arterii doprowadzających do nich krew.

Mózg zaopatrywany jest w krew z czterech tętnic, dwie tętnice kręgowe (lewa i prawa) łączące się z tętnicą podstawną dostarczając krew do pnia mózgu oraz dwóch tętnic szyjnych  wewnętrznych dostarczając krew do przednich części mózgu. Uszkodzenie, zwężenie a w efekcie niedrożność którejkolwiek z nich oraz ich rozgałęzień może doprowadzić do udaru niedokrwiennego.

Ze względu na łatwość dostępu (pomijając fakt osób z krótką szyją), brak konieczności „przebijania” się przez okno kostne a także na właściwości fizyczne i metodologię badania Dopplerowskiego najlepszym rodzajem głowic do tej czynności są głowice liniowe pracujące w zakresach częstotliwości do 15 MHz. Wyższe częstotliwości nie są zalecane, gdyż dotarcie do Tętnicy Kręgowej w przypadku niektórych pacjentów może być uciążliwy.

Podsumowanie – na co należy zwrócić uwagę przy zakupie aparatu usg dla neurologa?

Podsumowując przy zakupie ultrasonografu do gabinetu neurologicznego istotna jest klasa aparatu usg, oferująca na tyle dużą moc obliczeniową aby sprostał niełatwym warunkom pracy do badań transkranialnych [TCD]. Niestety ale najtańsze modele ultrasonografów oferowane na polskim rynku mogą nie poradzić sobie z takim badaniem. Ważnym elementem składowym ultrasonografu jest wyposażenie go w Doppler Kolorowy jak i Doppler Pulsacyjny do badania prędkości przepływu krwi w tętnicach. Doppler spektralny powinien dawać możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w jak największym zakresie – nawet +/- 900 gdyż ze względu ma krętość naczyń mózgowych bardzo często ten parametr jest wykorzystywany w celu uzyskania prawidłowych wartości przepływu.

W celu przyspieszenia oraz ułatwienia pracy, można skorzystać z opcji automatycznego ustawienia parametrów Dopplera m. in. skali, położenia linii bazowej czy wzmocnienia, a także z opcji automatycznego obrysu spektrum oraz wyliczenia parametrów przepływu (m.in Vmax, Gradienty, PI, RI etc.).

Głowice niezbędne do wykonania badania to głowica do badań transkranialnych [zwana również sektorową] oraz głowica liniowa o odpowiednim zakresie częstotliwości a także długości czoła pozwalająca na zobrazowanie dosyć długiego fragmentu naczynia oraz nie przesadnie długa, dzięki czemu można nią manewrować po szyi pacjenta szukając odpowiedniego naczynia. Z naszych doświadczeń wynika, że maksymalna długość czoła głowicy nie powinna przekraczać 5 cm, dzięki czemu badanie przebiega najbardziej komfortowo. Aby zobrazować naczynie na jak największym odcinku często trzeba umieścić głowice pod stawem skroniowo żuchwowym przy której to czynności istotny jest kształt głowicy do aparatu usg z odpowiednim wyprofilowaniem.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *

Search

+
Masz pytania? Oddzwonimy!