rezonans magnetyczny cena

Q-Spine – Unikalne oprogramowane do segmentacji struktury kręgosłupa

W naszym kolejnym artykule dotyczącym rezonansów magnetycznych przybliżymy unikatową technologię Q-Spine obecną w rezonansach magnetycznych Esaote. Dzięki niej użytkowanie MRI w kontekście wykonywania badań kręgosłupa wkracza na zupełnie inny poziom. Zapraszamy do lektury.

Funkcjonalność Q-Spine

Funkcjonalność programu Q-Spine opiera się na półautomatycznej segmentacji struktury kręgosłupa (kręgi, kanał kręgosłupa, foramina) zarówno w pozycji leżącej jak i w pozycji stojącej. Zrekonstruowane wolumeny są wykorzystywane do automatycznych pomiarów biomechanicznych różnic pomiędzy kręgosłupem w pozycji leżącej a pozycją naturalną ( stojącą, pod obciążeniem). Obliczane są parametry kręgosłupa, które mogą być wyeksportowane w formie pliku pdf. Ma to szczególne znaczenie dla lepszego planowania operacji kręgosłupa.

 

Technologia Q-Spine – kolejny krok do wykonywania badań kręgosłupa za pomocą rezonansów magnetycznych

 

Q-Spine to narzędzie wspierające wizualizację i kwantyfikację poszczególnych biomechanicznych zmian kręgosłupa poprzez porównywanie badań rezonansem magnetycznym wykonywanych w pozycji leżącej i pod obciążeniem. Dzięki temu rezonans magnetyczny i jego zakres funkcjonalności staje się wydajniejszym narzędziem do badań dysfunkcji kręgosłupa.

 

Korzyści płynące z wykonywania badań z użyciem Techniki Q-Spine:

 

 • Upraszcza analizę badań wykonywanych pod obciążeniem w porównaniu do tych wykonywanych w pozycji leżącej poprzez półautomatyczną segmentację odcinka lędźwiowego.
 • Liczbowa kwantyfikacja poszczególnych zmian
 • Rzetelny i spójny pomiar pozwalający zniwelować szkodliwy wpływ tzw. czynnika ludzkiego
 • Tworzenie raportów w formacie PDF które mogą stanowić załącznik do dokumentacji medycznej.

Technologia Q-Spine zapewnia cenne wsparcie w ocenie biomechanicznych zmian. Q-Spine – jest kolejnym wynalazkiem marki ESAOTE – światowego leadera w dziedzinie dedykowanych rezonansów magnetycznych.

 

Technologia  Q-Spine – jak  działa to oprogramowanie?

 

 • Funkcjonalność Q-Spine oparta jest na półautomatycznej segmentacji struktury kręgosłupa (trzony kręgów, kanał kręgowy, otwory międzykręgowe) zarówno w pozycji leżącej jak i pod obciążeniem.
 • Zrekonstruowane objętości mogą zostać użyte do wykonania automatycznych pomiarów zmian biomechanicznych porównując ze sobą wyniki badań przeprowadzonych w pozycji leżącej i pod obciążeniem.
 • Uzyskane parametry są odpowiednio przeliczane: klinowanie kręgów, wskaźnik kręgozmyku, przesunięcia międzykręgowe, kąty międzykręgowe, odcinki kręgosłupa, grubość kręgosłupa, krzywizna kręgosłupa oraz zapadnięcie się kręgów.
 • Dodatkowo, Q-Spine obejmuje również wirtualną nawigację wewnątrz kanału kręgowego.

 

Technologia Q-Spine, wizualizacja i raportowanie

 

Q-Spine porównuje dwa badania MRI zarówno jako obraz jak i w sposób liczbowy. Późniejsze ułatwienia płynące z porównania badania wykonanego w pozycji leżącej i pod obciążeniem wpływają na lepszą możliwość planowania interwencji chirurgicznych.

 

Technologia Q-Spine, dlaczego to działa tak dobrze

 

Używając rozbudowanego statystycznie procesu ewaluacji oraz dostosowanego algorytmu segmentacji służącego do Fast Spin Echo T2 (T2 obrazy szybkiego echo kręgosłupa), system G-Scan Brio rozwinął sposób na przyśpieszenie algorytmu segmentującego w technologii Q-Spine i zredukowanie konieczności strojenia przez operatora.

Weight-Bearing MRI  -System badań MRI w pozycji stojącej i leżącej pacjenta

 

Wieloletnie doświadczenia zespołu inżynierów oraz czołowych lekarzy  zaowocowały opracowaniem systemu MRI umożliwiającego wykonywanie badań nie tylko w pozycji lezącej ale również stojącej – pod naturalnym obciążeniem. Jest to rezonans magnetyczny G-scan Brio, który oferuje rewolucyjne rozwiązania w diagnostyce MRI zwiększając dokładność diagnostyczną i trafność diagnozy dla badań układu mięśniowo-szkieletowego.

 

Unikalne na rynku rozwiązanie badania pacjenta w pozycji stojącej tzw. Weight-Bearing MRI Imaging

 

Unikalne na rynku rozwiązanie zmiany pozycji pacjenta jest szczególne ważne przy skutecznej diagnozie patologii, których obraz może ulec zmianie ze względu na postawę ciała i pozycję, jak np. ból w dole pleców. G-scan  Brio firmy  Esaote to rezonans magnetyczny, który dzięki zaawansowanej technologii  pochylania stołu z pacjentem, umożliwia  wykonanie badania wszystkich stawów oraz kręgosłupa w pozycji leżącej i stojącej (obciążonej).  Rezonans magnetyczny G-scan Brio obejmuje cały zakres badań MRI z zakresu diagnostyki mięśniowo- szkieletowej, które stanowią ponad 50% wszystkich badań MRI.

Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów:

 • Kończyn górnych i dolnych
 • Kręgosłupa szyjnego
 • Kręgosłupa lędźwiowego
 • Biodra
 • Głowy

 

Mechanizm obrotu magnesu w rezonanse magnetycznym G-scan  Brio

 

Magnes może być obracany z pozycji poziomej do pionowej co kilka stopni umożliwiając obrazowanie zmian fizjologicznych pod wpływem grawitacji. Obrazowanie możemy wykonać w każdej z pozycji w zakresie od 0° to 90°. Płynność obrotu stołu jest zapewniona przez specjalny hydrauliczny mechanizm.

 

Dlaczego badania MRI pod obciążeniem ? co to daje?

 

Wiele patologii mięśniowo – szkieletowych uwidacznia się lub jest wyraźniej widoczna  w pozycji pod obciążeniem :

 • Stabilność / niestabilność kręgosłupa
 • Patologie zwyrodnieniowe w kręgosłupie
 • Patologie kostno – stawowe (Medycyna Sportowa)
 • Patologie zmian kostno-stawowych
 • Zmiany łąkotki i rzepki  kolanowej
 • Pooperacyjne przypadki odczuwania bólu
 • Zaawansowana diagnoza barku

 

Zalety ekonomiczne urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego układu mięśniowo szkieletowego pod naturalnym obciążeniem

 

Rezonans magnetyczny G-scan Brio charakteryzuje się wysoką jakością obrazowania przy niskich kosztach instalacji oraz pracy (niskie zużycie energii, brak dodatkowych kosztów np. materiałów zużywanych). System chłodzony jest powietrzem i nie wymaga drogich w utrzymaniu systemów chłodzenia helem. System nie wymaga też specjalnego źródła zasilania – może być podłączony do standardowego gniazdka elektrycznego. Dzięki temu inwestycja bardzo szybko się zwraca i  ma bardzo wysoki współczynnikbbzwrotu inwestycji.

Rezonans magnetyczny G-scan Brio jest systemem otwartym, w związku z tym nie ma przeciwwskazań do wykonywania badań u osób z klaustrofobią lub małych dzieci, którym trudno jest leżeć nieruchomo przez cały czas badania w systemach zamkniętych. Na komfort pacjenta wpływa też fakt, że przez cały czas trwania badania ma ciągły kontakt z operatorem.

Rezonans magnetyczny G-scan Brio wyposażony jest w innowacyjne oprogramowanie redukujące artefakty obrazu spowodowane obecnością metalowych implantów. Umożliwia ponadto zapis badania w formacie video w celu zobrazowania pracy stawów podczas ruchów kończyn. Zastosowanie nowoczesnych algorytmów matematycznych umożliwia redukcję czasu akwizycji i rekonstrukcji obrazu, zarówno w obrazowaniu 2D jak i 3D.

 

 

 

Znajdź nas

Redakcja KOSMED

KOSMED od 1990 roku to partner polskiej służby zdrowia jako dostawca wysokiej klasy sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej takiego jak aparaty USG i rezonansne magnetyczne firmy ESAOTE oraz aparaty RTG, mammografy firmy Italray a także aparaty MRI, aparaty rentgenowskie, angiografy firmy WDM i wiele innych.
Znajdź nas

Search

+