głowice aparat usg

Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja głowic usg

Głowica ultradźwiękowa podczas badania ma kontakt z ciałem pacjenta, i w związku z tym może przenosić drobnoustroje z jednego pacjenta na innego. Dodatkowo może być źródłem zakażeń dla osoby wykonującej badania a nawet osób odpowiedzialnych za należyty stan techniczny urządzenia. Dlatego ważnym elementem jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń oraz podjęcie odpowiednich kroków, aby nie doprowadzić do zakażeń osób postronnych.

Przygotowanie aparatu usg i głowicy do badania

Odpowiednie przygotowanie ultrasonografu a przede wszystkim głowic do badania jest obowiązkowe i nie podlegające dyskusji. Ze względu na użycie głowic można podzielić poziom przygotowania głowic na dwa poziomy: dezynfekcja wysokiego oraz niskiego poziomu. Ultrasonografia wykorzystywana jest w badaniach przezskórnych jak i wewnątrz ciała pacjenta. Ten drugi rodzaj badań jest używany w przypadku badań ginekologicznych, położniczych, urologicznych a także w przypadku badań kardiologicznych przezprzełykowych. Do ww. badań dochodzi również szerokie spektrum wykorzystania ultrasonografii w badaniach chirurgicznych. Zabezpieczeniem  w przypadku badań interwencyjnych oraz wewnętrznych musza osłonki głowic spełniające wymagania sterylności. Badania zewnętrzne, przezskórne, nie wymagają tak wysokiego poziomu zabezpieczenia w związku ze znacznie mniejszym ryzykiem zakażenia pacjenta.

Dezynfekcja głowicy do aparatu usg

Szereg różnych badań doprowadza do licznych wniosków, które wcielone w życie codzienne zwiększają bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i operatora. Badania głowic endokawitarnych, jako głowic podlegającym wysokiemu poziomowi dezynfekcji wykazały, że pomimo stosowania osłonek, głowice te były zdolne do przenoszenia patogenów, w tym wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Ryzyko malało jeżeli między badaniami stosowano dedykowane chusteczki nasączone środkiem antyseptycznym, a także stosowano światła ultrafioletowego typu C. Wg zaleceń Casalegno i wsp. zaleca się właśnie wysoki poziom dezynfekcji aby zmniejszyć ryzyko zakażenia do poziomu 1.8%.

Porównanie  liczby zakażeń przenoszonych przez głowice ultrasonograficzne przy zastosowaniu płynu bakteriostatycznego oraz osłony głowicy w postaci niesterylnej rękawicy a tradycyjnych narzędzi interwencyjnych wykazało niski wskaźnik infekcji: 0,52% dla ultrasonografu oraz 0,78% dla tradycyjnych narzędzi.

 

Odpowiednie przygotowanie głowicy do badania usg jest obowiązkowe. Poziom przygotowania zależy od rodzaju przeprowadzonego badania

 

 

głowica usg

Głowice ultrasonograficzne są istotnym elementem w przypadku ochrony bakteriologicznej, ale nie należy zapominać o pozostałych składowych ultrasonografu, który przez ręce operatora również mogą mieć styczność z patogenami. Takie elementy jak: przewody głocic, panel kontrolny i zlokalizowane na nim przyciski, ekran dotykowy a także uchwyt (rączka) zlokalizowana z przodu większości ultrasonografów mogą być elementem niebezpiecznym pod względem zakażeń. Badania wykazują , że te elementy również powinny być poddawane rutynowym procedurom czyszczenia chociażby o niskim poziomie dezynfekcji. Kluczowym elementem wydają się tutaj odpowiednie szkolenia dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia i peryferii a także wiedza i świadomość osób odpowiedzialnych za urządzenie.

Europejskie Towarzystwo Radiologiczne wypracowało wydaje się najlepsze zalecenia praktyczne mówiące, że głowice ultrasonograficzne po kontakcie ze śluzem błon lub jakimkolwiek płynem ustrojowym ( w tym zabiegi interwencyjne, zastrzyki, pobieranie próbek tkanek etc.) wymagają wysokiego poziomu sterylizacji.

Jak czyścić, dezynfikować i sterylizować głowicę usg

Najbardziej krytycznymi, pod względem możliwości przenoszenia patogenów, głowicami ultrasonograficznymi są te, które aby mogły wyświetlić prawidłowy obraz muszą być umieszczone wewnątrz ciała pacjenta: endowaginalne, rektalne, przezprzełykowe a także śródoperacyjne. Wymagają one największej troski pod względem zabezpieczenia i właśnie do nich należy stosować dezynfekcję wysokiego poziomu.

Głowice mające kontakt z błonami śluzowymi a także takie, które wchodzą w kontakt z płynami ustrojowymi (np.: podczas biopsji przezskórnej) mają wymagania jak przypadki opisane wyżej. Badanie przezskórne nie jest obarczone tak dużym ryzykiem i do takiego rodzaju badania wystarczy dezynfekcja niskiego poziomu.

Jak prawidłowo przygotować głowice do badania usg:

  • Czyszczenie głowicy z resztek żelu najlepiej za pomocą wody z detergentami lub produktami enzymatycznymi. Polega ono na usunięciu widocznych zabrudzeń zarówno organicznych jak i nieorganicznych. Aby nie uszkodzić głowicy nie należy stosować substancji zawierających środki ścieralnych.
  • Dezynfekcja jest procesem mającym na celu usunięcie wszystkie mikroorganizmy znajdujące się na głowicy. Wymagana jest przy wszystkich badaniach wewnątrz ciała pacjenta.
    W celu ochrony operatora jak i pacjenta wszystkie czynności powinny być wykonywane w odpowiednich rękawiczkach podczas przeprowadzania całej procedury.

Należy zdjąć osłonkę (jeżeli była już założona) z głowicy aparatu usg w taki sposób, aby nie doszło do kontaktu materiału biologicznego z głowicą. Następnie należy głowicę wyczyścić zgodnie z pkt. 1. Jest to ważne, gdyż środki dezynfekujące działają szybciej na czystych i suchych powierzchniach. Następnie wymagany jest wysoki poziom dezynfekcji. Lista środków dopuszczonych do dezynfekcji powinna być udostępniona przez producenta urządzenia.

Zanurzenie w płynach wymaga zwrócenia uwagi na zdolność sondy do zanurzania, zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. Głowicę ultradźwiękową należy umieścić w środku dezynfekującym przez odpowiedni czas. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, głowicę należy dokładnie wypłukać w celu usunięcia środków toksycznych a następnie wysuszyć.

Odpowiednie przygotowanie głowicy do badań ultrasonograficznych jest elementem zapewniającym bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i operatora. Stosowanie rutynowych procedur czyszczenia oraz dezynfekcji głowic w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko zakażeń. Dodatkowo stosowanie wysokiego poziomu dezynfekcji, osłonek zabezpieczających w przypadku badań wewnętrznych zwiększa pewność mikrobiologiczna. Odpowiednie przygotowanie urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta zwiększa także żywotność głowicy, dając pewność że środki dezynfekujące nie działają agresywnie na sondy i peryferia.

Klauzula bezpieczeństwa:

Powyższy wpis ma za zadanie zwrócenie uwagi na odpowiednie przygotowanie urządzenia, głowic oraz pacjenta do badania ultrasonograficznego. Wykonanie czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji głowicy ultrasonograficznej oraz całego urządzenia powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia oraz procedurami stosowanymi w miejscu wykonywania pracy. Autor artykułu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonania procesu czyszczenia, dezynfekcji lub sterylizacji.

Znajdź nas

Redakcja KOSMED

KOSMED od 1990 roku to partner polskiej służby zdrowia jako dostawca wysokiej klasy sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej takiego jak aparaty USG i rezonansne magnetyczne firmy ESAOTE oraz aparaty RTG, mammografy firmy Italray a także aparaty MRI, aparaty rentgenowskie, angiografy firmy WDM i wiele innych.
Znajdź nas

Search

+